Humanistisk konfirmasjon

Hvis vi kunne tyde våre fienders indre hemmeligheter, ville vi finne så mye sorg og lidelse at det ville ta brodden av all fiendtlighet.

H. W. Longfellow

Jente bruker laptop

Humanistisk konfirmasjon

Humanistisk konfirmasjon (tidligere kalt «Borgerlig konfirmasjon» eller «Humanetisk konfirmasjon», også kalt «Human etisk konfirmasjon») er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk og en høytidelig seremoni på dette grunnlaget. Målsettingen for kurset er å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling, gjennom å fremme

  • innsikt i egne opplevelser, holdninger og atferd
  • evne til refleksjon og til å stille kritiske spørsmål
  • bevissthet om livssyn
  • evne til omtanke, respekt, toleranse og til å ta ansvar.

Ca 15 % av ungdommen velger humanistisk konfirmasjon. Alle kan delta, uansett livsyn.

Kurset

Kurset foregår i tiden januar/februar og fram til seremonien i april/mai måned. Oppmøtet er obligatorisk, og kurset avholdes vanligvis en gang i uka. Noen steder arrangeres helgekurs og andre aktiviteter.

Det må betales et gebyr for å gå på kurset.

Seremonien

Seremonien arrangeres som regel i april/mai – på samme tid som den konfirmasjonen i Den norske kirke finner sted. Lokalene som brukes er gjerne kulturhus, rådhus, samfunnshus og festsaler.

Seremonien er høytidelig, og den består gjerne av musikkinnslag, diktlesing og sang. Talen til konfirmantene er selvfølgelig viktigst – sammen med utdeling av kursbeviset da konfirmantene også blir presentert.

Noen ganger er det også en hilsen fra konfirmantene.

Slekt og venner er velkomne, men ofte settes det begrensninger ved antallet pga lokalets kapasitet.