Holde tale

Vend alltid ditt ansikt mot solskinnet, så vil skyggene falle bak deg

Å holde tale

Bruk gjerne små lapper

Det kan være lurt å ha små jukselapper med stor skrift med seg. Husk at lyset er gjerne dårlig i lokalet samtidig som du kanskje også er en smule nervøs?

En tale kan også leses opp!

Du kan si at hvis du ikke leser opp talen, vil du bruke dobbelt så lang tid og tilhørerne vil kjede seg vanvittig. Når publikum sitter der som store spørsmålstegn, kan du si at «det å lete etter poengene tar så utrolig lang tid pga din kjempesvære hjerne. Derfor må du nok ha din tale tilgjengelig på papir».

Det er lurt å bruke størrelse 14 på bokstavene, og dele A4-arkene i to. Bruk gjerne litt stive ark, for de er lette å holde i hånden. Dersom du har enda mindre ark (enn A5), får du bare plass til stikkord, og selv om dette kan være den beste løsningen for en rutinert taler, er det ikke sikkert at du klarer deg med kun stikkord.

Når du har med hele talen, kan det skape en så stor trygghet at det bidrar til at du vil holde talen friere enn du ellers ville ha gjort.

Marker gjerne viktige ord i talen – enten med merkepenn eller med uthevet skrift. Da kan du enten tale ut fra disse stikkordene, eller du kan lese opp deler av talen.

Bruk stivt papir

Er du nervøs, kan du skrive ned talen.
Les opp i stedet for å stotre og stamme.

Se på gjestene og jubilanten

Fest blikket i en person som du er trygg på, men la blikket også gli litt over hele forsamlingen. Du trenger ikke se på ansiktene – du kan la blikket gli over stolene, og gjestene vil tro at du ser på dem.

En tale blir bedre med små pauser

En liten pause gir gjestene anledning til å le, og det kan også understreke noen av poengene dine. Dersom du begynner å tale for fort, går gjestene glipp av mye.

Husk at en pause som virker « som et langt vondt år» for deg, bare er en liten pustepause for tilhørerne. For å tvinge deg selv til å ta lange nok pauser, kan du legge inn små «tellepauser», der du har bestemt deg for å telle til f.eks. 5 inni deg. Da blir du ikke fristet til å fortsette før tiden er ute.

La blikket gli ut over gjestene.

Tale som fortelling eller dikt?

Dersom du er veldig nervøs for å holde en vanlig tale, kan du kanskje bruke tale på rim (prolog)? Da er det iallfall lov å lese talen opp.

Det er også mulig å formulere taler som eventyr. Når du istedet for en vanlig tale bruker eventyrformen, er det ingen som reagerer på at du leser opp fra papiret.

Du kan også velge å bare si et par setninger, og så la resten bli sagt i en sang. Da har du overholdt din forpliktelse til å tale, samtidig som du slipper å stå lenge foran forsamlingen.

Å bruke tale på rim (prolog) eller eventyr, kan være et morsomt innslag i et bryllup, konfirmasjon eller bursdag. Det kan bli et velkomment avbrekk i en ellers "endeløs rekke" av talere.

Dikt eller eventyr kan bli vellykket!