Holistisk konfirmasjon

Takknemlighet er den eneste gjeld som gjør menneskene rikere.

F.G. Gade

Boy making a split high in the air

Holistisk konfirmasjon

Innhold og bakgrunn

Holistisk Forbunds målsetninger med konfirmasjonen er, foruten å være et supplement til det eksisterende konfirmasjonstilbudet, å tilby et holistisk overgangsritual for ungdom på reise fra barn mot voksenlivet.

Målsetting

  • Innlemme det ukjente
  • Bygge på Holistisk Forbunds tre kjernepunkter: alt henger sammen – mangfold – udogmatisk åndelighet.
  • Være en trygg ramme hvor konfirmantene kan utforske deler av seg selv og livet, teste ut sine egne grenser, finne indre trygghet og få økt tillit til verden.
  • Tilrettelegge for at konfirmantene kan tilegne seg «entry-level knowledge» på et utvalg områder av hva det er å bli voksen.
  • Gi kraft til konfirmantenes egne evner til å begynne og skape sin individuelle plass i og til å gi sitt unike bidrag til helheten.
  • Initiere konfirmantene til samfunnet og til sitt eget livssyn.
  • Være en møteplass for «likesinnet» ungdom som tror det er noe mer mellom himmel og jord enn det de lærer på skolen.
  • Ha fokus på aktiv deltagelse og egenerfaring.
  • Anerkjenne og feire konfirmantenes tiltredelse i voksenlivet.